Idag blev jag besviken på min klocka (Öppet brev till utvecklarna på Nike+)

(This message will repeat in English. Excuse the poor translation)

Jag hade det motigt igår, så jag tänkte att jag skulle ut och skaka loss lite grann. Jag drack på några deciliter vatten/sportdryck och sprang ut. Tänkte persa på 5 k asfalt.

Det gick bra att hålla ett högt tempo, men när jag kollade avg-pace på klockan vid något tillfälle såg det orimligt lågt ut. Nästa gång var det rimligt igen.

Vad var det som hände då? Av allt att döma låste klockan mot satelliter. Jag väntar alltid minst 10 s innan jag kickar programmet efter att den säger ready. Den har plottat rutten helt rätt, men på fel plats. Efter någon minut, typ, försöker den korrigera detta, vilket resulterar i gravt missvisande data.

Just detta BORDE utvecklarna ha mer koll på. Klockan ska inte säga ready om den inte har säkrat position med en precision på minst +/- 10 m. Asirriterande. Nu blev det så att jag kände mig tvungen att ta bort en runda som åtminstone var kanske 4 k från Nike+, för jag vill inte ”fuska” mig till bättre placering i en utmaning som pågår. Dessutom trodde jag faktiskt att jag hade en grym tid på gång, höll ett tempo på ca 3.40 och det kändes grymt, men när klockan började visa att jag närmade mig 5 k väl tidigt (har ju gjort rundan förut), just där blev jag asbesviken. Jublade inombords när jag trodde att jag var i bättre form än jag varit på nästan 20 år. Nu kanske jag är det trots allt, men fan vad trist det kändes.

 

Så här springer man när det faktiskt är 5 km

 

Så här plottades rundan, felaktigt. Observera knicken högst upp. Den är likadan som i förra bilden.

I had a setback yesterday, so I figured I would go out and shake loose a little. I drank a few cups of water / sports drink and ran out. Thought to beat a personal record of 5 k asphalt.

It was good to keep a high tempo, but when I checked avg-pace of the clock rather early, it was unreasonably low. Next time, it was reasonable again.

What just happened then? By all accounts locked clock on satellites. I always wait at least 10 seconds before I kick the program after it says Ready. It has plotted the route entirely correct, but in the wrong place. After a minute, like, tries to correct this, resulting in seriously misleading data.

Just this SHOULD be the developers have more eye on. The clock is not ready to say if it has not secured the position with a precision of at least + / – 10 m. Very annoying.Now it was that I felt compelled to remove a round that was at least maybe 4 k from Nike, because I do not want to ”cheat” me to a better location for a battle going on. In addition I actually thought that I had an awesome time and again, held a pace of about 3:40 and it felt awesome, but when the clock began to show that I approached 5 k rather early (I’ve been doing the round before), just where I was asbesviken .Cheered inwardly when I thought I was in better shape than I’ve been in nearly 20 years. Now maybe I am, after all, but damn it felt dull.

En vettig klocka

Hela sortimentet av klockor har känts så corny. Jag vill ha gps i klockan, så är det bara – och om man kollar på vad Garmin, Polar och Suunto har att erbjuda, så är de bättre modellerna grymt kompetenta, men bluärk så de ser ut.

När då Nike presenterade sin Nike+ Sportwatch GPS så blev jag tagen. Den är enkel, snygg, har gps, stöd för footpod (följer med) och polar wearlink+.

Det verkade (då) som att den skulle komma till våra breddgrader senare i sommar, och jag fick grymt habegär så jag beställde sonika en från eBay i USA. Den var hos mig tio dagar senare och den är perfekt som sällskap på rundorna.

Den plottar turen vartefter jag springer,  ger mig den data jag behöver (avg speed!) och när jag kommit hem pluggar jag in den i macen och den synkar upp min runda till Nike+. Sweet.